Сомедина 7 ООД Изкупна цена, Нови Искър | Изкупни цени на дребно Нови Искър, ул. ... 

Сомедина 7 ООД visits5539

ул. Чавдар войвода 56
Нови Искър, България
+359 88 730 7560
I - VII 080:00 - 20:00
[email protected]
Website
Изкупни цени на дребно Нови Искър, ул. Чавдар войвода. Фирма за събиране, съхраняване и предварително третиране на сортирани отпадъци от цветни и черни метали, негодни за употреба акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. „Сомедина 7“ ООД е дружество с адрес на регистрация в град Нови Искър. Фирмата извършва дейностите по събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от мед, бронз, месинг, алуминий, неръждавейка, олово, цам, цинк, желязо, негодни за употреба акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на собствена площадка, разположена в индустриалната зона на град Нови Искър. С оглед най-точното измерване на суровините, базата е оборудвана с три броя сертифицирани електронни везни – до 60 тона, до 30 тона и до 600 килограма (с най-малка измервателна единица 200 грама). Товаро-разтоварните дейности на територията на обекта се извършват с газокар. Площадката разполага със спектрометър за анализ на метали, който подпомага по-прецизното сортиране на отпадъците. „Сомедина 7“ ООД извършва дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от мед, бронз, месинг, алуминий, неръждавейка, олово, цам, цинк, желязо, негодни за употреба акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на собствена площадка
Currency converter
Изкупуване акумулатори
1.48 лв/кг price down
Price change АКУМУЛАТОРИ от МПС
1.47 лв/кг price down
Price change АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS)
Изкупуване алуминий
4.319 лв/кг price down
Price change АЛУМИНИЙ - проводник
4.14 лв/кг price down
Price change АЛУМИНИЙ - плаки
4.05 лв/кг price down
Price change Дограма чиста
3.89 лв/кг price down
Price change Джанти, без винтили и тежести
2.79 лв/кг price down
Price change Дограма с термомост
2.609 лв/кг price down
Price change АЛУМИНИЙ - сборен
2.25 лв/кг price down
Price change АЛУМИНИЙ - АМГ
2.071 лв/кг price down
Price change Авторадиатори
Изкупуване на желязо
0.61 лв/кг price down
Price change ЖЕЛЯЗО - дебело
0.61 лв/кг price down
Price change ЧУГУН
0.579 лв/кг price down
Price change ЖЕЛЯЗО - дебело извън размер
0.431 лв/кг price down
Price change ЖЕЛЯЗО - тънко
Изкупуване на мед
15.61 лв/кг price down
Price change МЕД - лъскава
15.341 лв/кг price down
Price change МЕД - дебела
14.98 лв/кг price down
Price change МЕД - плътна
14.89 лв/кг price down
Price change МЕД - тънка
14.83 лв/кг price down
Price change МЕД - кадмирана
14.801 лв/кг price down
Price change МЕД - лакова
5.041 лв/кг price down
Price change АЛУМИНИЙ - радиатори с медни тръби
Изкупуване на месинг
9.27 лв/кг price down
Price change БРОНЗ
8.999 лв/кг price down
Price change МЕСИНГ
7.381 лв/кг price down
Price change МЕСИНГ - авторадиатори
Изкупуване на неръждавейка
3.631 лв/кг price up
Price change НЕРЪЖДАВЕЙКА с никел 10%
3.331 лв/кг price down
Price change НЕРЪЖДАВЕЙКА с никел 8%
Изкупуване на олово
3.241 лв/кг price up
Price change ОЛОВО - меко
2.701 лв/кг price up
Price change ОЛОВО - асфалтово* - Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.